Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 10 June 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
2732/BNV-VTLTNN
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
Dean_7.6.2021.docx 77.85 KB