Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021)

Ban Chỉ đạo các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025 vừa có Quyết định thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021) (Quyết định số 97/QĐ-BCĐ, ngày 7/6/2021).

 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng BTC

Theo đó, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng Ban Tổ chức; Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm Phó Trưởng Ban thường trực; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  và Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Phó Trưởng Ban. Các thành viên Ban Tổ chức gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, các sở: Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Tài chính, Giao thông vận tải, Nội vụ, Ngoại vụ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Điện lực Lạng Sơn và UBND các huyện.

 

Đồng thời thành lập 3 Tiểu ban gồm: Tiểu ban Nội dung - Tuyên truyền, Tiểu ban Lễ tân - Hậu cần, Tiểu ban Bảo vệ an ninh - sức khỏe.

 

Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức Kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021) theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh đã đề ra, đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

 

Thùy Linh