Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo xử lý công trình tháp truyền thông có dấu hiệu nguy hiểm, không bảo đảm an toàn cho khai thác, sử dụng hoặc có nguy cơ sập đổ

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Dương Xuân Huyên về việc xử lý công trình tháp truyền thông có dấu hiệu nguy hiểm, không bảo đảm an toàn cho khai thác, sử dụng hoặc có nguy cơ sập đổ (Công văn số 2239/VP-KGVX, ngày 8/6/2021).

 

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Sở Xây dựng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn UBND các huyện Cao Lộc, Hữu Lũng, Bắc Sơn, Tràng Định, thành phố Lạng Sơn có biện pháp xử lý, khắc phục sự cố đối với các công trình tháp truyền thông trên địa bàn có dấu hiệu nguy hiểm, nguy cơ sập đổ để đảm bảo an toàn cho tính mạng con người và tài sản xung quanh công trình.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo kiểm tra tình trạng thực tế các cột anten truyền thanh, có biện pháp đảm bảo an toàn theo hướng dẫn, đồng thời thực hiện phá dỡ toàn bộ hoặc một phần công trình (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng.

 

Thùy Linh