Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 31/5 đến ngày 06/6/2021)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 huyện Hữu Lũng, huyện Bắc Sơn, huyện Lộc Bình; Thành lập Tổ thông tin đáp ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021; Cung ứng điện trong các đợt nắng nóng cao điểm và sử dụng điện tiết kiệm; Tăng cường kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản từ nước ngoài vào Việt Nam... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.