Nhảy đến nội dung

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 24/5 đến ngày 30/5/2021)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hữu Lũng; Bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo một số sở, ngành trực thuộc tỉnh; Kết thúc biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Lạng Sơn; Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; Phân loại đơn vị hành chính các xã, thị trấn mới hình thành sau sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; Hỗ trợ xuất khẩu nông sản qua địa bàn tỉnh; Kế hoạch cải thiện chỉ số PCI tỉnh Lạng Sơn năm 2021... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.