Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 17/5 đến ngày 23/5/2021)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021; Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong tuyển dụng viên chức năm 2021; Các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và biến động giá thép đến các hoạt động xây dựng; Tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép thuốc lá xì gà... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.