Nhảy đến nội dung

Triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn tỉnh, năm 2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp (SXNN) và dân sinh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, năm 2021, (Kế hoạch số 110/KH-UBND, ngày 13/5/2021).

 

Công trình Hồ chứa nước Bản Lải

Theo đó, Kế hoạch triển khai các biện pháp:

 

Đối với sản xuất nông nghiệp: Xây dựng phương án chống hạn cụ thể, rà soát, cập nhật cân đối nguồn nước, thường xuyên kiểm tra mực nước các hồ chứa để xây dựng kế hoạch sử dụng nước hợp lý, phù hợp với khả năng nguồn nước. Hướng dẫn Nhân dân sử dụng giống và bố trí các loại cây trồng hợp lý. Tăng cường công tác quản lý phân phối và sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hạn chế thất thoát nước. Khuyến khích áp dụng các công nghệ mới vào SXNN, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

 

Đối với cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp: Tính toán, cân đối dành nước ưu tiên cho cấp nước sinh hoạt, công nghiệp. Theo dõi, nắm bắt tình hình thiếu nước sinh hoạt, đề xuất các biện pháp cấp nước thích hợp. Có kế hoạch đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân, các khu vực sản xuất công nghiệp. Tuyên truyền, vận động, khuyến khích các hộ dân đầu tư xây dựng các công trình cấp nước nhỏ lẻ phục vụ sinh hoạt. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn và trồng rừng theo quy hoạch.

 

Tiếp tục phát động và thực hiện tốt phong trào ra quân làm thủy lợi, xây dựng hệ thống nước sinh hoạt. Chủ động xây dựng các phương án lắp đặt các trạm bơm dầu dã chiến, kịp thời phục vụ sản xuất./.

 

Khánh Ly