Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tỉnh ủy Lạng Sơn chỉ đạo tiếp tục quán triệt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục quán triệt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, (Công văn số  212-CV/TU, ngày 11/5/2021).  

 

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Hữu Lũng

Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương,  hướng dẫn của Bộ Y tế và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là trong dịp chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu cử ĐBHĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, người đứng đầu các cấp chính quyền, các ngành, cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, phạm vi quản lý. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ đường biên giới, ngăn chặn tình trạng người dân xuất, nhập cảnh trái phép. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chủ động xây dựng các phương án chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc phương châm bốn tại chỗ, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người không cần thiết. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 bảo đảm an toàn, đúng đối tượng và độ bao phủ tiêm chủng trên địa bàn.

 

Ủy ban Bầu cử tỉnh chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động để người ứng cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp tiếp xúc cử tri, thực hiện vận động bầu cử bảo đảm đúng pháp luật, phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.

 

Khánh Ly