Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 965/QĐ-UBND, ngày 12/5/2021, phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson.vn

Mục tiêu cụ thể là hỗ trợ xây dựng được 05 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới hoặc công nghệ mới, hỗ trợ 58 cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp (CN), tiểu thủ CN, hỗ trợ xây dựng 02 mô hình thí điểm về sản xuất sạch hơn cho cơ sở CNNT. Hỗ trợ tổ chức được 03 kỳ bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh, hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu, thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho 06 cơ sở CNNT, hỗ trợ đầu tư phòng trưng bày để giới thiệu, quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ cho 01 cơ sở CNNT. Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cho 03 cụm CN, hỗ trợ lãi suất vốn vay cho 01 cơ sở CNNT gây ô nhiễm môi trường di dời vào các khu, cụm CN, hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho 01 cơ sở CNNT.

 

Ngành nghề được hỗ trợ kinh phí khuyến công thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ, trong đó: ưu tiên hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm OCOP, sản phẩm CNNT tiêu biểu, các ngành chế biến nông, lâm sản phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, sản xuất sản phẩm cơ khí phục vụ CNNT, CN hỗ trợ, sản xuất nguyên liệu thay thế hàng nhập khẩu và sản xuất tiểu thủ CN./.

 

Khánh Ly