Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 4/2021

 

Lộc Bình: Quyết liệt chống buôn lậu | Báo Lạng Sơn

Ảnh minh họa (baolangson.vn)

Trong tháng, các ngành thành viên BCĐ 389 tỉnh, BCĐ 389 các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại; tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, tuần tra, chốt chặn trên biên giới, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát, không để hình thành đường dây, điểm nóng về buôn lậu, hàng giả, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Kết quả, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý vi phạm 613 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm (bằng 187,46% so với tháng 3/2021, 187,46% so với cùng kỳ năm 2020). Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính trên 7 tỷ đồng (bằng 145,59% so với tháng trước, bằng 290,24% so với cùng kỳ năm 2020). Đã khởi tố 31 vụ, 51 đối tượng.

 

Thùy Linh

(Theo Báo cáo số 17/BC-BCĐ, ngày 29/4/2021 của BCĐ 389 tỉnh)