Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19, (Công văn số 1623/VP-KGVX, ngày 04/5/2021).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, khẩn trương triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tại Công văn số 1324/BTTTT-THH ngày 29/4/2021.

 

Theo đó, Bộ TT&TT đã xây dựng Tài liệu hướng dẫn bộ giải pháp công nghệ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong cộng đồng, gồm: Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone, Ứng dụng khai báo y tế cho người nhập cảnh VHD, Ứng dụng quản lý tờ khai y tế tự nguyện NCOVI, Hệ thống ghi nhận việc đến/đi tại các địa điểm công cộng (Mã QR Code) và Hệ thống Bản đồ chống dịch-An toàn COVID-19. Đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng hiệu quả các giải pháp công nghệ của Việt Nam kết hợp với công tác tuyên truyền, vận động trong cộng đồng và các biện pháp hành chính của chính quyền địa phương để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, khoanh vùng dịch một cách chính xác, hiệu quả, không gây ảnh hưởng đến các hoạt động sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh bình thường của xã hội./.

 

Khánh Ly