Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu và Chương trình Hành trình đỏ tỉnh năm 2021

Ảnh minh họa

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tôn vinh người HMTN tiêu biểu và Chương trình Hành trình đỏ tỉnh Lạng Sơn năm 2021 (Kế hoạch số 67/KH-BCĐ, ngày 4/5/2021).

 

Chỉ tiêu: Vận động khoảng 4.500 người đăng ký tham gia HMTN, tiếp nhận từ 2.000 đơn vị máu trở lên.

 

Một số nội dung triển khai: Tổ chức Lễ Báo công dâng Bác và diễu hành tuyên truyền về HMTN, Hội nghị tôn vinh người HMTN tiêu biểu và Khai mạc Chương trình Hành trình đỏ tỉnh Lạng Sơn năm 2021; tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021 dự kiến vào ngày 17/7/2021, tại Hội trường Thành ủy - UBND thành phố Lạng Sơn, số 2 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn./.

 

Bích Diệp