Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công điện điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-9

Ban Chỉ đạo Quốc gia (BCĐQG) phòng chống dịch COVID-19 vừa có Công điện số 600/CĐ-BCĐ, ngày 05/5/2021 về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung (CLTT), thời gian quản lý sau khi kết thúc CLTT và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-9.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của BCĐQG về việc thực hiện nghiêm các quy định về CLTT và quản lý sau khi kết thúc CLTT phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, điều chỉnh thời gian CLTT, thời gian quản lý sau khi kết thúc CLTT và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-9. Cụ thể:

 

Điều chỉnh thời gian CLTT đối với các trường hợp phải cách ly tập trung theo quy định từ ít nhất 14 ngày lên ít nhất 21 ngày liên tục tại khu CLTT kể từ ngày vào khu cách ly hoặc tiếp xúc lần cuối với người nhiễm SARSCoV-2 và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian CLTT.

 

Điều chỉnh thời gian tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú từ 14 ngày xuống còn 07 ngày sau khi kết thúc CLTT và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 (tính từ ngày kết thúc CLTT)./.

 

Khánh Ly