Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng, chống thiên tai

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cao Lộc phát áo phao cứu sinh cho dân quân các xã trên địa bàn huyện

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1669/VP-KT, ngày 6/5/2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai (PCTT) năm 2021 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống PCTT.

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (TKCN), UBND các huyện, thành phố và cơ quan liên quan chủ động triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia PCTT năm 2021 và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống PCTT theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, phù hợp tình hình dịch bệnh Covid-19 và thực tiễn địa phương; tổng hợp kết quả, trực tiếp báo cáo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương trước ngày 15/6/2021.

 

 

 

Theo Công văn số 45/TWPCTT ngày 26/4/2021 của Ban Chỉ đạo trung ương về PCTT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia PCTT năm 2021 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống PCTT: Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia PCTT năm 2021 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống PCTT phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế như: Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác PCTT và TKCN; chương trình “Chung tay vì một xã hội an toàn trước thiên tai”; tổ chức hội nghị, hội thảo, các sự kiện truyền thông, tuyên truyền qua các hệ thống truyền hình, truyền thanh, loa phát thanh, báo chí, mạng xã hội và các tài liệu tuyên truyền phù hợp; rà soát và ban hành phương án ứng phó với thiên tai tại các cấp,…

 

Đỗ Hoạt