Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

UBND tỉnh vừa thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. (Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 05/5/2021). 

 

Ảnh minh họa, nguồn Internet

Ban Chỉ đạo do đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Phó Trưởng Ban Thường trực; Các đồng chí Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo, Đồng Chí Nguyễn Xuân Thu, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đồng chí Cao Minh Tuấn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh,  Đồng chí Đỗ Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phan Lạc Hoài Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế làm Phó trưởng Ban. Các Ủy viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị: Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông Vận tải tỉnh, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn, Công ty Điện lực Lạng Sơn, UBND các huyện, thành phố và các đồng chí Trưởng, Phó phòng thuộc các sở, ngành, đơn vị có liên quan. Tại Quyết định cũng thành lập Tổ thư ký ban chỉ đạo gồm 02 đồng chí thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

 

Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm: Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định và hướng dẫn hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan tới Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Sở Giáo dục và Đào đạo là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo./.

 

Hoàng Loan