Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (Công văn số 549/UBND-KGVX, ngày 02/5/2021).

 

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống Covid-19 tại Khách sạn Ngân Hà, thị trấn Đồng Đăng

Yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm “Chống dịch như chống giặc”, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, sức khỏe của nhân dân, của cộng đồng lên trước hết để bình tĩnh và sáng suốt, chủ động và sáng tạo, tích cực và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Người đứng đầu các cấp, các ngành trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa bàn, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, phạm vi quản lý.

 

Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện: tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế; phối hợp với các cơ quan, đơn vị kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị phòng, chống dịch tại các cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại khách sạn, nhà khách; tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát trên tuyến biên giới, quản lý chặt chẽ hoạt động xuất, nhập cảnh, không để xảy ra tình trạng vượt biên trái phép, nhất là tại các đường mòn, lối mở; tiếp tục thông tin, truyền thông về công tác phòng, chống dịch bệnh; không tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết (các lễ hội, khu phố đi bộ, chợ đêm,…); trường hợp tổ chức phải bảo đảm an toàn phòng, chống dịch… Yêu cầu tất cả người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi ra ngoài tỉnh trở về, nhất là sau dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5 phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế; những người từ địa phương đang có dịch hoặc đi qua vùng dịch đến tỉnh Lạng Sơn bắt buộc phải đến cơ sở y tế để khai báo theo quy định./.

 

Bích Diệp