Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với nhà cao tầng

Ảnh minh họa. Nguồn Báo Lạng Sơn

UBND tỉnh ban hành Công văn số 496/UBND-THNC, ngày 20/4/2021 chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) đối với nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh.

 

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố: Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện các nội dung, quy định của pháp luật về PCCC và CNCH đối với nhà cao tầng. Hướng dẫn thực hiện xây dựng các công trình nhà cao tầng đảm bảo yêu cầu về PCCC, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong quá trình đầu tư xây dựng không đảm bảo yêu cầu về PCCC. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 09/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an về công tác PCCC đối với nhà cao tầng. Báo cáo cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng về PCCC và CNCH, mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, trang thiết bị, nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Kiện toàn và tổ chức hoạt động của lực lượng dân phòng, tổ dân phố, ban quản trị nhà chung cư thuộc phạm vi quản lý.

 

Đỗ Hoạt