Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thành lập Ban Chung khảo, Ban Sơ khảo, Tổ giúp việc Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2021

Hội đồng Giải Báo chí (HĐGBC) tỉnh vừa có Quyết định số 16/QĐ-HĐGBC, ngày 16/4/2021 về thành lập Ban Chung khảo, Ban Sơ khảo, Tổ giúp việc Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2021.

 

Quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW và phát động Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần  thứ nhất | Báo Lạng Sơn

Ông Hoàng Đình Hôm làm Trưởng Ban Chung khảo (baolangson.vn)

Theo đó, ông Hoàng Đình Hôm, Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh làm Trưởng Ban Chung khảo; ông Phùng Văn Khiêm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chung khảo; ông Trần Bá Dung, Trưởng Ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam làm Phó Trưởng Ban Chung khảo.

 

Ban Sơ khảo chấm các tác phẩm phát thanh, truyền hình do ông Phùng Văn Khiêm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh làm Trưởng ban; Ban Sơ khảo chấm các tác phẩm báo in, báo điện tử và ảnh báo chí do bà Trần Trịnh Diệu Hằng, Phó Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn làm Trưởng ban. Tổ giúp việc do bà Trần Thị Cúc, Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh làm Tổ trưởng.

 

Ban Chung khảo dựa trên kết quả tuyển chọn của Ban Sơ khảo thực hiện chấm điểm, xếp loại, lựa chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc trình HĐGBC quyết định. Ban Sơ khảo xem xét, chấm điểm để chọn ra những tác phẩm báo chí đáp ứng tiêu chí đã đề ra tại Thể lệ Giải Báo chí để đưa vào vòng chung khảo. Tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, phân loại tác phẩm báo chí phục vụ chấm giải, giúp HĐGBC chuẩn bị các điều kiện tổ chức phát động, tổng kết trao giải.

 

Thùy Linh