Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định kiện toàn Ban Quân dân y tỉnh Lạng Sơn

Ảnh minh họa. Nguồn: tuyengiao.vn

UBND tỉnh quyết định kiện toàn Ban Quân dân y tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 817/QĐ-UBND, ngày 18/4/2021).

 

Ban Quân dân y tỉnh gồm có 9 thành viên do Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng Ban. Ban Quân dân y tỉnh có nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch công tác kết hợp quân dân y của tỉnh trong từng giai đoạn, từng năm; thống nhất chỉ đạo, tổ chức điều hành lực lượng quân dân y tham gia phòng, chống thảm họa, thiên tai, dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; tổ chức cấp cứu, điều trị cho Nhân dân và lực lượng quốc phòng khi có tình huống khẩn cấp xảy ra; tổ chức đào tạo, hướng dẫn cho cán bộ y tế các kiến thức về y học quốc phòng, y học thảm họa và phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo, kiểm tra giám sát hoạt động của Ban Quân dân y cấp huyện./.

 

Bích Diệp