Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh) ban hành Kế hoạch số 61/KH-BCĐ, ngày 18/4/2021 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

 

Mục tiêu: Bảo đảm 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến mua bán người được tiếp nhận, phân loại; tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Các vụ việc có dấu hiệu tội phạm mua bán người phải được thụ lý điều tra, xác minh, khi có đủ căn cứ phải khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo quy định pháp luật,…

 

Nhiệm vụ, giải pháp: Truyền thông về phòng, chống mua bán người. Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người. Truy tố và xét xử tội phạm mua bán người. Tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu và bảo vệ nạn nhân. Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Hoàn thiện chính sách, pháp luật và theo dõi thi hành chính sách, pháp luật liên quan đến phòng, chống mua bán người. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người. Xây dựng dữ liệu thống kê về công tác phòng, chống mua bán người. Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác liên quan đến phòng, chống mua bán người.

 

Công an tỉnh là cơ quan Thường trực giúp UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình.

 

Đỗ Hoạt