Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn năm 2021

(Ảnh Minh họa)

UBND tỉnh vừa ra Quyết định thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn năm 2021. (Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 18/4/2021). 

 

Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn năm 2021 do đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Nguyễn Đình Đại, Giám đốc Sở Công Thương làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

 

Các Ủy viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo, các sở, ngành, đơn vị:  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội Doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại.

 

Hội đồng bình chọn có nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và khoản 5 Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương../.

 

Hoàng Loan