Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 18 April 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1523/BNV-TCPCP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
du thao gui lay y kien.docx 38.71 KB