Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Lạng Sơn trên Đài Truyền hình Việt Nam năm 2021

New Picture (1)_0.png
Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị  (Nguồn Internet)

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 92/KH-UBND, ngày 15/4/2021 về tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Lạng Sơn trên Đài Truyền hình Việt Nam năm 2021.

 

Mục đích nhằm thông  tin,  tuyên truyền, quảng bá toàn diện về miền đất, con người, hình ảnh của tỉnh Lạng Sơn trên các kênh VTV1, VTV2, VTV5 và các kênh khác của Đài Truyền hình Việt Nam, thông qua tuyên truyền tạo môi trường thông tin kịp thời, minh bạch, chính xác, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của tỉnh Lạng Sơn đối với cộng đồng doanh nghiệp, bạn bè trong nước và quốc tế; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, phát huy những tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

 

Các nội dung tuyên truyền: Quảng bá về tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, trong đó tập trung vào tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch, thế mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu, thế mạnh phát triển sản phẩm nông, lâm nghiệp, phát triển công nghiệp, thương mại; chính sách thu hút đầu tư của tỉnh.

Thùy Linh