Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 12 April 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1045/BTTTT-TTĐN
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
DE CUONG BAO CAO SO KET ND 72.DOCX 16.59 KB