Nhảy đến nội dung

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Ảnh minh họa

UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo (Quyết định số 759/QĐ-UBND, ngày 7/4/2021).

 

Cụ thể, có 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, gồm: Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục; thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/4/2021./.

 

Bích Diệp