Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tổ chức chương trình vận động hiến máu “Hành trình Đỏ” năm 2021

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Dương Xuân Huyên về việc tổ chức chương trình vận động hiến máu “Hành trình Đỏ” năm 2021 (Công văn số 1253/VP-KGVX, ngày 6/4/2021).

 

E:\Desktop\IMG_4536.JPG

Chương trình Hành trình Đỏ “Giọt hồng Xứ Lạng” năm 2020

Hội Chữ thập đỏ tỉnh (cơ quan thường trực BCĐ Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo đề nghị của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tại Công văn số 404/HHTM ngày 31/3/2021.

 

Theo đó, tổ chức các hoạt động Hành trình Đỏ tại tỉnh diễn ra liên tục trong nhiều ngày, có tổ chức các ngày hiến máu hưởng ứng Hành trình Đỏ từ các huyện, các cơ quan, đơn vị và một ngày hội chính thức; tuyển chọn, xây dựng, đào tạo, tập huấn kiến thức cho lực lượng tình nguyện viên của tỉnh, đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí tại địa phương tăng cường đăng tin, bài, phóng sự về chương trình Hành trình Đỏ, về hiến máu tình nguyện trước, trong và sau chương trình.

 

Thùy Linh