Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 29/3 đến ngày 04/4/2021)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 huyện Văn Lãng; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Điều động, bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo sở, ngành tỉnh; Chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025; Quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; Tăng cường công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo dịp Tết Thanh minh năm 2021... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.