Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 08/3 đến ngày 14/3/2021)

Thành lập 14 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại 14 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026; Công bố bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung; Đề án cho vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2021 - 2030; Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Nông trường Thái Bình huyện Đình Lập, đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000; Kế hoạch Thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Tăng cường quản lý chất lượng mặt hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.