Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 01/3 đến ngày 07/3/2021)

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025; Đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm tại xã Lâm Ca, huyện Đình Lập; Thành lập Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, huyện Cao Lộc; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch Phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch Hành động thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.