Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia

(Ảnh minh họa)

UBND tỉnh Công nhận đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 cho 05 trường học tại Quyết định số 565/QĐ-UBND, ngày 03/3/2021.

 

Trường Tiểu học xã Yên Phúc, huyện Văn Quan; Trường Tiểu học Lê Lợi thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng; Trường Tiểu học xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc; Trường Tiểu học Tân Lang, huyện Văn Lãng; Trường Trung học cơ sở xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng.

 

Thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia là 05 năm kể từ ngày ký Quyết định công nhận./.

 

Hoàng Loan