Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND, ngày 01/3/2021 thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (BLTCSG) giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson.vn

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 của Kế hoạch là duy trì, mở rộng việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp cho nạn nhân BLTCSG: nhà tạm lánh, chăm sóc y tế, tư vấn/tham vấn tâm lý, tư vấn pháp luật cơ bản; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tập huấn kỹ năng cho cán bộ, công chức, cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới tại cơ sở, đảm bảo được tập huấn ít nhất 01 lần/năm. 50% số nạn nhân bị BLTCSG được phát hiện, được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ hỗ trợ; 50% số người gây bạo lực hoặc có nguy cơ gây bạo lực được phát hiện, tư vấn. 100% trường hợp có nhu cầu trợ giúp về BLTCSG được trợ giúp bằng các hình thức khác nhau.

 

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra nhiệm vụ và giải pháp về truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, ứng phó với BLTCSG bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với các nhóm đối tượng. Duy trì, nhân rộng và nâng cao hiệu quả các mô hình, cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với BLTCSG. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên phụ trách lĩnh vực liên quan đến BLTCSG. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng ngừa và ứng phó với BLTCSG./.

 

Khánh Ly