Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 22/02 đến ngày 28/02/2021)

Họp UBND tỉnh thường kỳ; Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết công việc theo thẩm quyền; Phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo của các Trường Cao đẳng năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Kế hoạch Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Tiếp tục thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường lên Khu du lịch Mẫu Sơn (Đoạn Km6 -Km12), giai đoạn 2; Huy động các nguồn vốn để cho vay các chương trình tín dụng chính sách... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.