Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phê duyệt danh sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thọ 90 tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đợt 2 năm 2021

Ảnh minh họa

UBND tỉnh vừa phê duyệt danh sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi  thọ 90 tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đợt 2 năm 2021  (Quyết định số: 550/QĐ-UBND ngày 01/3/2021).

 

Tổng số có 02 người cao tuổi thọ 90 tuổi được tặng quà chúc thọ, mừng thọ đợt 2 năm 2021 và bổ sung danh sách 02 người cao tuổi thọ 90 tuổi được tặng quà chúc thọ, mừng thọ năm 2020 thuộc thành phố Lạng Sơn.

 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức thực hiện chúc thọ, mừng thọ theo quy định hiện hành./.

 

Hằng Chi