Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kết quả “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân đầu xuân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường nông thôn xuân Tân Sửu - năm 2021

 

Ảnh minh họa

Trong những năm qua, tỉnh luôn quan tâm đến công tác trồng rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh tham gia; qua đó nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp Nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng. Năm 2021, UBND các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch ra quân và đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021, tập trung thực hiện tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới. Kết quả, tính đến ngày 21/02/2021: 11/11 huyện, thành phố đã tổ chức lễ phát động phong trào tết trồng cây với 168 điểm ra quân, gần 21.000 người tham gia, đã trồng được 529.522 cây (tương đương 442,3 ha, bằng 96 % so với năm 2020). Bên cạnh đó, 11/11 huyện, thành phố đã tiến hành tổ chức ra quân đầu xuân làm thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn; theo đó, đã tổ chức sửa chữa, kiên cố kênh mương: 29.743m, đất đào, đắp các loại: 7.459 m3, nạo vét kênh mương: 807.765 m, đạt 110% so với cùng kỳ, phát dọn mương: 404.051 m2, đạt 118% so với cùng kỳ./.

 

Bích Diệp