Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tạm dừng tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã, hoạt động thể thao tập trung đông người

Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022 vừa ban hành văn bản về việc tạm dừng tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã, hoạt động thể thao tập trung đông người (Công văn số 188/BCĐ ĐHTDTT, ngày 23/2/2021)

 

Ảnh minh họa

Theo đó, để tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX năm 2022 yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các cơ quan chức năng chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tạm dừng tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã và các hoạt động thể thao tập trung đông người cho đến hết ngày 12/3/2021 (hết tháng Giêng năm Tân Sửu). Sau thời gian trên, căn cứ diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và chỉ đạo của cấp trên, Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022 sẽ có công văn triển khai phù hợp với điều kiện, tình hình mới./.

 

Bích Diệp