Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo thực hiện Lễ giao nhận quân năm 2021 và phòng, chống dịch Covid-19

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Lạng Sơn

Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh (HĐNVQS) ban hành Công văn số 36/HĐNVQS-TT về thực hiện Lễ giao nhận quân năm 2021 và phòng, chống dịch Covid-19.

 

Yêu cầu HĐNVQS các huyện, thành phố tổ chức Lễ giao nhận quân ngắn gọn (thời gian không quả 20 phút). Trước buổi lễ không tổ chức văn nghệ chào mừng; tuyên truyền vận động nhân dân địa phương hạn chế thấp nhất người thân đưa, tiễn để bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 và bố trí ở khu vực riêng.

 

Song song với đó, quán triệt và thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Quân khu và của tỉnh. Chủ động chỉ đạo cơ quan y tế cùng cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khai báo y tế cho 100% công dân nhập ngũ (kể cả số dự phòng). Thực hiện nghiêm túc quy định “5K” của Bộ Y tế. Kiểm tra thân nhiệt cho 100% công dân nhập ngũ; khi phát hiện những trường hợp có triệu chứng nghi ngờ (sốt, đau rát họng, ho, khó thở....) hoặc có yếu tố liên quan đến ổ dịch thì giữ lại tại huyện, thành phố cách ly, theo dõi trong vòng 14 ngày. Đồng thời có phương án nguồn dự phòng để giao quân theo chỉ tiêu quy định.

 

Thực hiện tiễn công dân nhập ngũ tại cấp xã, bàn giao tại cấp huyện. Hạn chế thấp nhất thân nhân tiễn công dân nhập ngũ; thân nhân tiễn công dân nhập ngũ phải ở khu vực riêng, giữ khoảng cách, không tiếp xúc gần với công dân nhập ngũ và thực hiện nghiêm quy định “5K” của Bộ Y tế.

 

Đối với công dân nhập ngũ của Bộ CHQS tỉnh, bàn giao cho Sư đoàn BB3 huấn luyện: thực hiện phun khử trùng tất cả các phương tiện tham gia vận chuyển chiến sỹ mới (cả trong và ngoài Quân đội), đối với lái xe, phụ xe các phương tiện thuê phải được kiểm tra thân nhiệt, kê khai y tế bắt buộc và có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền.

 

Đỗ Hoạt