Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 25/01 đến ngày 31/01/2021)

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tỷ lệ 1/5.000; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, phiên bản 2.0; Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh; Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Tăng cường kiểm tra đôn đốc, giám sát thực hiện, xử lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách; Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tỷ lệ 1/5.000

 

Nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả hơn quỹ đất hiện có cho phù hợp với nhu cầu thực tế phát triển kinh tế xã hội của địa phương; UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 398/QĐ- UBND ngày 27/01/2021) Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tỷ lệ 1/5.000.

 

Theo đó, điều chỉnh Khu đất số 1 (mở rộng chợ thị trấn Lộc Bình) diện tích khoảng 2,78 ha; Khu đất số 2 (xây dựng Nhà văn hóa khu Nhà Thờ, thị trấn Lộc Bình) diện tích khoảng 0,39 ha; Khu đất số 3 (Khu đô thị sinh thái ven sông Kỳ Cùng) diện tích khoảng 12,26 ha, quy mô dân số khoảng 1.000 người; Khu đất số 4 (Khu đất được lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Cầu Lộc Bình số 1) diện tích khoảng 59,84 ha, quy mô dân số khoảng 11.000 người; các khu đất còn lại phục vụ cho mục đích giao thông, công cộng, trường học, y tế với tổng diện tích khoảng 36ha.

 

UBND huyện Lộc Bình và các đơn vị có liên quan tổ chức công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch; tổ chức quản lý và thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

 

Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia   

                                       

UBND tỉnh vừa Công nhận (số 390/QĐ-UBND ngày 26/01/2021) Trường Tiểu học xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn; Trường Tiểu học 1 thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1. Thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia là 05 năm.

 

Chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2021

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 437/QĐ-UBND, số 417/QĐ-UBND ngày 27/01/2021) Chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

 

Theo đó, Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn năm 2021 với tổng kinh phí dự kiến thực hiện là 1.140 triệu đồng, gồm: Các hoạt động xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu 03 chương trình; Các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước 10 chương trình; Các hoạt động xúc tiến thương mại khác 01 chương trình.

 

Chương trình xúc tiến đầu tư với tổng kinh phí dự kiến là 1.200 triệu đồng để triển khai thực hiện 5 chương trình.

 

Cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, phiên bản 2.0

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 392/QĐ-UBND ngày 26/01/2021) cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, phiên bản 2.0.

 

 

Theo đó, Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, phiên bản 2.0, được cập nhật đối với một số nội dung sau: Cập nhật đánh giá hiện trạng phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh; danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung cấp tỉnh (tên các cơ sở dữ liệu, nội dung chính, cơ quan chủ trì,…); mô hình trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan; sơ đồ tổng thể Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh, nền tảng triển khai Chính quyền điện tử cấp tỉnh, bao gồm mô tả các dịch vụ dùng chung, sự kết nối các hệ thống thông tin trong và ngoài tỉnh; mô tả chi tiết các thành phần còn lại trong sơ đồ tổng thể kiến trúc; lộ trình/kế hoạch thực hiện/nguồn kinh phí và trách nhiệm triển khai các thành phần trong kiến trúc.

 

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh

 

UBND tỉnh vừa công bố (số 396/QĐ-UBND ngày 26/01/2021) danh mục 60 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có  47 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, 13 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

 

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, yêu cầu (số 127/UBND-KGVX ngày 29/01/2021) các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 nhằm hạn chế và ngăn ngừa có hiệu quả, không để xuất hiện, lây lan dịch ra cộng đồng; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân nâng cao tinh thần chủ động phòng chống dịch và phát huy vai trò của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở.

Thiết lập chốt kiểm soát liên ngành tại huyện Đình Lập (tiếp giáp với Quảng Ninh). Đối với đám hiếu, hỷ: khuyến cáo, vận động giảm quy mô, thời gian tổ chức, đơn giản lễ nghi, thủ tục; thực nghiêm biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Yêu cầu tất cả người dân thực hiện việc đeo khẩu trang bắt buộc khi ra khỏi nhà, trên các phương tiện giao thông công cộng, ở nơi công cộng và nơi tập trung đông người; tổ chức thực hiện tốt thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

 

UBND các huyện, thành phố khẩn trương, thần tốc truy vết các trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến các ca bệnh dương tính tại tỉnh Hải Dương, tỉnh Quảng Ninh và các địa điểm có liên quan đến ổ dịch theo thông báo của Bộ Y tế.

 

Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung chỉ đạo các giải pháp cho công tác phòng, chống dịch theo lĩnh vực phụ trách; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đia phương, đơn vị được theo dõi, chỉ đạo; kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh khi các ngành, huyện, thành phố có biểu hiện chủ quan, lơ là, thiếu quyết liệt trong thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch hoặc thực hiện không đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

 

Tăng cường kiểm tra đôn đốc, giám sát thực hiện, xử lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách

 

Để thực hiện tốt công tác quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 và thời gian tiếp theo; UBND tỉnh vừa yêu cầu (số 103/UBND-KT ngày 25/01/2021) các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư theo lĩnh vực, địa bàn; chủ động theo dõi, kiểm tra, giám sát, phát hiện các dự án chậm tiến độ, dự án có khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện dự án đảm bảo quy mô, tiến độ dự án; có biện pháp xử lý phù hợp, kịp thời các dự án chưa tuân thủ đúng quy định pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan

 

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tăng cường trách nhiệm hơn nữa công tác quản lý nhà nước, quản lý đầu tư, quy hoạch, xây dựng công trình tại các khu vực cửa khẩu theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

 

Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh

 

Nhằm huy động sự tham gia của xã hội nhất là gia đình, cộng đồng tăng cường trợ giúp về vật chất, tinh thần, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 33/KH-UBND ngày 29/01/2021) Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, Giai đoạn 2021 – 2025, hàng năm, 80% người tâm thần, 80% trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức; 70% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp kịp thời. 80% trẻ khuyết tật phổ tự kỷ ở độ tuổi mầm non và phổ thông có khả năng, có nhu cầu được tiếp cận giáo dục. Khoảng 80% người tâm thần nặng có hành vi nguy hiểm đến gia đình, cộng đồng và 90% người tâm thần lang thang được tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi chức năng…

 

Giai đoạn 2026 – 2030, hàng năm khoảng 90% người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm. Khoảng  90% trẻ khuyết tật phổ tự kỷ ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục. Khoảng 90% người tâm thần nặng có hành vi nguy hiểm đến gia đình, cộng đồng và 100% người tâm thần lang thang được tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi chức năng…

 

Kế hoạch tập trung vào các hoạt động như: Trợ giúp y tế; Trợ giúp giáo dục; Trợ giúp hướng nghiệp, lao động trị liệu, hỗ trợ sinh kế và văn hóa, thể thao; Phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội làm nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục phục hồi chức năng đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; Nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức và cộng tác viên; Truyền thông, nâng cao nhận thức; Thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá.

 

Hoàng Tùng