Nhảy đến nội dung

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 18/01 đến ngày 24/01/2021)

Họp UBND tỉnh thường kỳ; Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết công việc theo thẩm quyền; Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc một số sở ngành trên địa bàn tỉnh; Công bố Chỉ số cải cách hành chính các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị năm 2020; Thành lập Đoàn kiểm tra và ban hành Kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng năm 2021; Công bố bộ Đơn giá đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Xếp hạng di tích cấp tỉnh; Phát triển Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Họp UBND tỉnh thường kỳ

 

Ngày 19/01/2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Phiên họp thảo luận và cho ý kiến đối với các Nội dung: Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020, nguồn vốn ngân sách địa phương; thông qua Bảng giá đất điều chỉnh; xem xét phương án mở rộng thành phố Lạng Sơn; thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020); điều chỉnh các Nghị quyết về danh mục các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai từ năm 2016 đến năm 2020; điều chỉnh các Nghị quyết về danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trên địa bàn tỉnh theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai từ năm 2016 đến năm 2020; quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; quy định mức thu phí, lệ phí đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh.

 

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết công việc theo thẩm quyền

 

Ngày 21/01/2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Phiên họp thảo luận và cho ý kiến đối với các Nội dung: xem xét xác định khối lượng đất Công ty TNHH Hà Sơn đã khai thác, vận chuyển đi trong giai đoạn từ 2004 – 2014; xem xét đề xuất điều chỉnh dự án xây dựng xưởng sản xuất hợp kim và hợp chất kim loại tại huyện Hữu Lũng; xem xét chủ trương nghiên cứu, lập quy hoạch chỉ tiết Khu tổ hợp công nghiệp, thương mại, dịch vụ kết hợp dân cư tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng; xem xét đề nghị của UBND huyện Văn Quan về quản lý lòng hồ thủy điện Bản Quyền; thành lập cụm công nghiệp Hợp Thành 1, huyện Cao Lộc.

 

Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc một số sở ngành trên địa bàn tỉnh

 

UBND tỉnh vừa bổ nhiệm (số 366/QĐ-UBND, 368/QĐ-UBND ngày 22/01/2021) ông Nguyễn Văn Lực, Trưởng phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2021; bổ nhiệm ông Vũ Văn Nhiên, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2021 thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

 

Công bố Chỉ số cải cách hành chính các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020

 

UBND tỉnh vừa công bố (số 357/QĐ- UBND ngày 21/01/2021) Chỉ số cải cách hành chính các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

 

Đối với các Sở, ban, ngành tỉnh, Điểm đạt từ 90-100 điểm có 07 cơ quan; Điểm đạt từ 80-dưới 90 điểm có 08 cơ quan; Điểm đạt từ 70-dưới 80 điểm có 05 cơ quan; Điểm đạt dưới 70 điểm không có; xếp hạng thứ 1 là Sở Công Thương, xếp hạng cuối cùng là Ban Dân tộc.

 

Đối với UBND các huyện, thành phố, Điểm đạt từ 90-100 điểm không có; Điểm đạt từ 80-dưới 90 điểm có 03 đơn vị; Điểm đạt từ 70-dưới 80 điểm có 08 đơn vị; Điểm đạt dưới 70 điểm không có. Đứng đầu là UBND thành phố, xếp cuối cùng là UBND huyện Văn Quan.

 

Xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị năm 2020

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 24-QĐ/BCSĐ ngày 24/01/2021) xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị năm 2020.

 

Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 05/41 tập thể, đó là các đơn vị: Sở Nội vụ, Ban An toàn giao thông tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và UBND thành phố Lạng Sơn. Hoàn thành Tốt nhiệm vụ đối với 35/41 tập thể. Không hoàn thành nhiệm vụ 01/41 tập thể, đó là Liên Minh hợp tác xã tỉnh.

 

Thành lập Đoàn kiểm tra và ban hành Kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng năm 2021

 

UBND tỉnh vừa thành lập (số 369/QĐ-UBND ngày 22/01/2021) Đoàn kiểm tra và ban hành Kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng năm 2021.

 

Theo đó, UBND tỉnh thành lập 02 Đoàn kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng năm 2021. Đoàn kiểm tra số 1 do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng Đoàn; Đoàn kiểm tra số 2 do Sở Xây dựng làm Trưởng Đoàn thực hiện kiểm tra 16 dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

 

Nội dung kiểm tra tập trung vào: Việc chấp hành các quy định về quản lý dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư đến bàn giao đưa công trình vào sử dụng; Năng lực quản lý thực hiện của chủ đầu tư, ban quản lý dự án; năng lực thực hiện, tài chính của nhà thầu tư vấn, xây lắp; Xử lý các vi phạm theo thẩm quyền và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc và sai phạm trong quá trình thực hiện dự án.

 

Công bố bộ Đơn giá đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

UBND tỉnh vừa Công bố (số 353/QĐ-UBND ngày 21/01/2021) bộ Đơn giá đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh, gồm: Đơn giá khảo sát xây dựng công trình; Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Đơn giá xây dựng công trình; Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình; Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

 

Bộ Đơn giá này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 

Xếp hạng di tích cấp tỉnh

 

UBND tỉnh vừa xếp hạng (số 07/UBND-KT ngày 05/01/2021) di tích cấp tỉnh đối với Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đền Khuôn Dầu (thôn Khuôn Dầu, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) và Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đền Bậm (thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn).

 

 

Phát triển Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025

 

Nhằm Phát triển Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trên cơ sở hiện trạng, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung hiện đại hóa trang thiết bị, xây dựng nội dung chương trình phù hợp, đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu; UBND tỉnh vừa ban hành (số 20/KH-UBND ngày 19/01/2021) Kế hoạch Phát triển Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, Đến năm 2025, có trên 80% viên chức và người lao động có trình độ đại học trở lên. Cơ cấu lao động bao gồm 50% phóng viên, 15% biên tập viên, 20% cán bộ kỹ thuật và 15% lao động khác; thời lượng phát sóng chương trình truyền hình là 18 giờ/ngày, trong đó thời lượng tự sản xuất mới phấn đấu 09 giờ/ngày, bằng 50% thời lượng các chương trình sản xuất trong nước, tổng thời lượng phát sóng các chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của tỉnh là 14 giờ/ngày đạt 77% tổng thời lượng phát sóng. Phát triển trang thông tin điện tử tổng hợp, xử lý, cập nhật thông tin nhanh nhạy đáp ứng kịp thời nhiệm vụ công tác tuyên truyền. Tập trung đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, đồng bộ đáp ứng tốt nhiệm vụ phát thanh, truyền hình trong tình hình mới. Phấn đấu đến năm 2025, thực hiện tự chủ được 50% trở lên chi thường xuyên.

Kế hoạch tập trung vào các nội dung như: Phát triển nguồn nhân lực; xây dựng Chương trình phát thanh;xây dựng Chương trình truyền hình; xây dựng trang thông tin điện tử tổng hợp; đầu tư thiết bị truyền dẫn phát sóng. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện đề án là 123 tỷ đồng.

 

Hoàng Tùng