Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo phổ biến về Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2021

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc phổ biến về Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT) năm 2021 (Công văn 219/VP-KT, ngày 19/01/2021).

 

Chi Lăng chú trọng đảm bảo trật tự, an toàn giao thông | Báo Lạng Sơn

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài PT&TH tỉnh và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phổ biến thông tin về Giải thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT  năm 2021 đến Nhân dân, các nhà báo, cộng tác viên các cơ quan báo chí theo đề nghị của Ủy ban ATGT Quốc gia tại Kế hoạch số 22/KH-UBATGTQG ngày 14/01/2020.

 

Theo đó, tác phẩm báo chí dự Giải thưởng gồm các thể loại: bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, phóng sự điều tra, bút ký báo chí, ảnh… thuộc loại hình Báo in, Báo điện tử. Tập trung vào các nội dung như: Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự ATGT, tuyên truyền quy tắc giao thông, hành vi văn hóa giao thông, cảnh báo nguy cơ, hậu quả, nguyên nhân tai nạn, ùn tắc giao thông và các biện pháp phòng tránh; biểu dương các ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có những giải pháp hay, cách làm tốt trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; phản ánh, đấu tranh kịp thời với các hiện tượng, sự việc, hành vi tiêu cực có nguy cơ cao gây mất trật tự ATGT,… Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến 16h30 ngày 15/11/2021.

 

Thùy Linh