Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ

UBND tỉnh có Kế hoạch số 17/KH-UBND, ngày 16/01/2021 thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Lạng Sơn: Quyết tâm cải thiện chỉ số cải cách thủ tục hành chính

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh năm 2021 nằm trong nhóm khá của cả nước; tiếp tục phấn đấu giải quyết 100% các thủ tục hành chính (TTHC) đúng hạn, trong đó giải quyết trước thời hạn 30% tất cả TTHC liên quan đến các mục tiêu cụ thể tại Nghị Quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021; tiếp tục cắt giảm các chi phí có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp; phấn đấu 100% trường học, bệnh viện, công ty điện, các công ty viễn thông, bưu chính,… trên địa bàn đô thị phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí, tiền điện... bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

 

Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi và tham mưu triển khai hướng dẫn việc cải thiện các bộ chỉ số, nhóm chỉ số và chỉ số thành phần; tiếp tục tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; cải cách thực chất các quy định về điều kiện kinh doanh; tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

 

Thùy Linh