Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 162/QĐ-UBND, ngày 15/01/2021 phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn (GTNT) tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson.vn

Mục tiêu chung là đến hết năm 2025 đạt 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông, 80% số thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hóa; nâng tỷ lệ cứng hóa 04 loại đường GTNT đạt tối thiểu 60%. Trong đó ưu tiên hoàn thành tiêu chí số 02 về giao thông của 115 xã trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

 

Đối tượng hỗ trợ là hệ thống đường GTNT theo tiêu chí nông thôn mới, gồm: đường trục xã, đường trục thôn, đường ngõ xóm, đường trục chính nội đồng trong giai đoạn từ 2021 đến hết 2025, phần mặt đường các tuyến đường trục xã, trục thôn, đường ngõ xóm và đường trục chính nội đồng. Các hạng mục khác như: nền đường, cầu, ngầm, cống, rãnh thoát nước không tính hỗ trợ đầu tư trong Đề án này.

 

Ngân sách tỉnh hỗ trợ đối với đường trục xã, ngân sách huyện hỗ trợ đối với đường trục thôn, đường ngõ xóm, đường nội đồng. Các công trình do cấp xã, thôn tổ chức huy động cộng đồng dân cư, nhóm thợ, đơn vị thi công để tổ chức thực hiện, có sự kiểm soát của Nhà nước về kỹ thuật, vật tư, vật liệu. Nhân dân tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp phần vật liệu còn lại cùng tổ chức thi công xây dựng công trình.

 

Quy mô áp dụng, đối với mặt đường bê tông xi măng: áp dụng 04 cấp (cấp A, cấp B, cấp C và cấp D) tương ứng với từng loại đường trục xã, trục thôn, trục chính nội đồng và đường ngõ xóm. Đối với mặt đường láng nhựa: áp dụng cho loại đường trục xã, trục thôn có mặt đường rộng trung bình 3,5m, chiều dày gia cố 20cm, mặt đường láng nhựa./.

 

Khánh Ly