Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Văn phòng UBND có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, (Công văn số 188/VP-KGVX, ngày 16/01/2021).

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tặng quà người có công tại TT Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội. Ảnh nguồn: TTXVN

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền và thực hiện tặng quà của Chủ tịch nước đến các đối tượng chính sách bảo đảm kịp thời, đầy đủ trước Tết Nguyên đán, không để xảy ra sai sót, tiêu cực theo hướng dẫn của Bộ LĐTBXH tại Công văn số 98/LĐTBXH-NCC.

 

Theo đó, với đối tượng tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 07/QĐ-CTN, ngày 11/01/2021,  mỗi người chỉ nhận 01 suất quà. Nếu một người thuộc hai đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả 02 mức quà  thì nhận 01 suất quà với mức cao nhất, nếu cùng một mức quà thì nhận 01 suất quà với mức đó.

 

Với đối tượng tại điểm b khoản 2 Điều 1: Đại diện thân nhân liệt sĩ (TNLS) là một người duy nhất trong toàn bộ TNLS còn sống được nhận 01 suất quà; Nếu đại diện đồng thời là đối tượng nhận quà theo mục (1) thì cử đại diện còn lại để nhận 01 suất quà đối với đại diện TNLS. Nếu chỉ có duy nhất một TNLS còn sống nhưng thuộc đối tượng theo điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định 07 thì người đó được nhận thêm 01 suất quà đối với đại diện TNLS. Nếu có từ 02 TNLS trở lên còn sống đều thuộc đối tượng tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định 07 thì cử một người nhận 01 suất quà đối với đại diện TNLS.

 

Với đối tượng tại điểm c khoản 2 Điều 1 Quyết định 07: Nếu liệt sĩ không còn thân nhân thì người thờ cúng được nhận quà tặng, mỗi một liệt sĩ thì người thờ cúng được nhận 01 suất quà./.

 

Quyết định số 07/QĐ-CTN xem tại đây.

Khánh Ly