Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 01/2021

ảnh minh họa (baolangson.vn)

Tính từ ngày 15/12/2020 - 14/01/2021, toàn tỉnh đã xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông, làm chết 04 người, 01 người bị thương, giảm 05 vụ (-50%), giảm 06 người chết (-60%), giảm 04 người bị thương (-80%) so với tháng 12 năm 2020./.

 

Bích Diệp

Nguồn: Báo cáo số 07/BC-BATGT, ngày 15/01/2021 của Ban an toàn giao thông tỉnh