Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia

(Ảnh minh họa)

UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho 03 trường học tại Quyết định số 179/QĐ-UBND, ngày 15/01/2021.

 

Trường Tiểu học xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng; Trường Trung học cơ sở Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn; Trường Trung học cơ sở Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.

 

 Thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia là 05 năm./.

 

Hoàng Loan