Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2020, triển khai công tác năm 2021

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ban Chỉ đạo phòng (BCĐ), chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 15/KH-BCĐ, ngày 15/1/2021 về tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2020, triển khai công tác năm 2021.

 

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến 3 cấp: UBND tỉnh với UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. Thời gian tổ chức  dự kiến cuối tháng 01/2021. Hội nghị được tổ chức tại các điểm cầu: Điểm cầu tại trụ sở UBND tỉnh, điểm cầu tại trụ sở UBND các huyện, thành phố, điểm cầu tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn.

 

Về công tác thi đua khen thưởng, BCĐ phòng, chống pháo tỉnh không đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân năm 2020. Thành tích của các cơ quan, đơn vị sẽ được Cơ quan Thường trực tổng hợp, bổ sung phục vụ khen thưởng trong thời gian tới. Các sở, ngành, đoàn thể thành viên BCĐ phòng, chống pháo tỉnh; BCĐ phòng, chống pháo huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn chuẩn bị các ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị. Trong đó, tập trung nêu những khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm cách làm hay và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

 

Đỗ Hoạt