Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ghi âm, ghi hình có âm thanh trong hoạt động điều tra hình sự của cơ quan Kiểm lâm

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về ghi âm, ghi hình có âm thanh trong hoạt động điều tra hình sự của cơ quan Kiểm lâm (Công văn số 158/VP-KT, ngày 14/01/2021).

 

Phát triển kinh tế lâm nghiệp: Những bước đi khoa học, hiệu quả

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, chỉ đạo lực lượng kiểm lâm triển khai thực hiện yêu cầu của Bộ NN&PTNT tại Công văn  số 79/BNN-TCLN ngày 07/01/2021. Cụ thể, căn cứ vào yêu cầu thực tế trong hoạt động điều tra hình sự của cơ quan Kiểm lâm ở địa phương, trang bị các thiết bị ghi âm, ghi  hình có âm thanh trong hoạt động về điều tra hình sự và xử lý vi phạm hành chính cho phù hợp, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm; người đứng đầu Kiểm lâm các cấp khi thực hiện hoạt động điều tra hình sự và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp chịu trách nhiệm quản lý trang thiết bị, tính bảo mật, lưu trữ tài liệu ghi âm, ghi hình có âm thanh theo quy định của pháp luật,

 

Thùy Linh