Nhảy đến nội dung
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 27/QĐ-UBND, ngày 09/01/2020 giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, giao 2.060 biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các cơ quan, tổ chức hành chính trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố năm 2021, trong đó, giao các cơ quan cấp tỉnh là 1.088 biên chế, giảm 23 biên chế so với năm 2020, giao cho UBND cấp huyện là 970 biên chế, giảm 18 biên chế so với năm 2020, dự phòng 02 biên chế.

 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định giao biên chế đối với các cơ quan, tổ chức trực thuộc trong phạm vi biên chế công chức được giao tại  Quyết định này.

 

Biểu tổng hợp chi tiết Quyết định xem tại đây./.

 

Khánh Ly