Nhảy đến nội dung
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2021

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2021 (Kế hoạch số 10/KH-UBND, ngày 11/1/2021).

 

 

Ảnh minh họa

Theo đó, công tác KĐCLGD và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được thực hiện ở tất cả các cơ sở giáo dục và phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục; được thực hiện một cách độc lập, khách quan, đúng pháp luật, bảo đảm trung thực, công khai, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn và gắn với việc nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cơ sở giáo dục.

 

Mục tiêu cụ thể: 100% các cơ sở giáo dục thực hiện công tác KĐCLGD và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hoàn thành công tác kiểm định chất lượng làm cơ sở cho việc công nhận mới 21 trường học đạt chuẩn quốc gia và công nhận kết quả duy trì 34 trường học đạt chuẩn quốc gia trong năm 2021./.

 

Bích Diệp