Nhảy đến nội dung
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Festival Hoa Đào - Xuân Xứ Lạng năm 2021

Ban Chỉ đạo các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Festival Hoa Đào - Xuân Xứ Lạng năm 2021, (Quyết định số 13/QĐ-BCĐ, ngày 11/01/2021).

 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Tổ chức Festival Hoa Đào-Xuân Xứ Lạng năm 2021

Theo đó, Ban Tổ chức Festival Hoa Đào - Xuân Xứ Lạng năm 2021, do đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban. Đồng chí Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm Phó Trưởng Ban Thường trực. Đồng chí Nông Bích Diệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn và đồng chí Phan Văn Hoà, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm Phó Trưởng Ban.

 

Thành viên Ban Tổ chức là lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông,Tài chính, Y tế, Công an tỉnh, Giao thông vận tải, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Bảo tồn dân ca, Hội Nhà báo, Công ty Điện lực Lạng Sơn và Phó Chủ tịch UBND các huyện (phụ trách khối văn hóa xã hội).

 

Thành lập các Tiểu ban phục vụ Festival Hoa Đào - Xuân Xứ Lạng năm 2021 gồm: Tiểu ban Nội dung - Tuyên truyền, Tiểu ban Lễ tân - Hậu cần, Tiểu ban Bảo vệ an ninh, sức khỏe./.

 

Khánh Ly