Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 04/01 đến ngày 10/01/2021)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết công việc theo thẩm quyền; Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; Tạm ứng kinh phí từ Quỹ dự trữ tài chính cho các doanh nghiệp thực hiện dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; Công nhận điểm du lịch Làng du lịch cộng đồng Vũ Lăng; Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch Triển khai công tác tư pháp năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết công việc theo thẩm quyền

 

Ngày 08/01/2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Phiên họp thảo luận và cho ý kiến đối với các Nội dung: Báo cáo thẩm định đề xuất dự án Thủy điện Tràng Định 2; Chủ trương đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi tập đoàn Đại Dương; Báo cáo thẩm định đề xuất điều chỉnh chủ trương Dự án đầu tư, khai thác quản lý bến xe Đồng Đăng; chủ trương nghiên cứu khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị phía Nam thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng; chủ trương giao đất cho Công ty cổ phần Vận tải Thương mại Bảo Nguyên để sử dụng vào mục đích Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại Khu II thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng.

 

Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025

 

Tiếp tục tăng cường hoạt động XTTM, phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển thương mại nông thôn miền núi; UBND tỉnh vừa Phê duyệt (số 11/QĐ-UBND ngày 06/11/2021) Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025.

 

 

Theo đó, sẽ tổ chức 02 kỳ Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn)  tại thành phố Lạng Sơn (vào các năm 2022, 2024); tham gia khoảng 50 hội chợ triển lãm tại các tỉnh thành trong nước và nước ngoài; tổ chức 01 Hội chợ triển lãm nông nghiệp và sản phẩm OCOP Khu vực vùng Đông Bắc tại Lạng Sơn năm 2022; hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị có chức năng tổ chức Hội chợ thương mại thường niên trên địa thành phố Lạng Sơn (bình quân một năm tổ chức 03 kỳ hội chợ). Tổ chức 20 Phiên chợ hàng Việt về nông thôn, miền núi trên địa bàn các huyện của tỉnh. Tổ chức và tham gia khoảng 07 hội nghị, hội thảo tại các tỉnh thành trong nước nhằm quảng bá sản phẩm của tỉnh; tổ chức 02 đoàn đi khảo sát thực tế tại nước ngoài và thị trường miền nam Việt Nam; tổ chức 03 đoàn đại biểu, doanh nghiệp nước ngoài đến giao dịch tại Lạng Sơn.

 

Tạm ứng kinh phí từ Quỹ dự trữ tài chính cho các doanh nghiệp thực hiện dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

 

UBND tỉnh vừa tạm ứng (số 03/QĐ-UBND ngày 05/01/2021) 35.000 triệu đồng từ Quỹ dự trữ tài chính cho các doanh nghiệp thực hiện dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, với lãi suất là không phần trăm (0%).

 

Đối với doanh nghiệp thực hiện bình ổn mặt hàng vật tư nông nghiệp và giống cây trồng: thời hạn tạm ứng kinh phí là 06 tháng, kể từ ngày được cấp kinh phí. Đối với doanh nghiệp thực hiện bình ổn mặt hàng tiêu dùng thiết yếu: thời hạn tạm ứng kinh phí là 04 tháng, kể từ ngày được cấp kinh phí.

 

Công nhận điểm du lịch Làng du lịch cộng đồng Vũ Lăng

 

UBND tỉnh vừa công nhận (số 29/QĐ-UBND ngày 09/01/2021) Làng du lịch cộng đồng Vũ Lăng tại xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn là điểm du lịch cộng đồng. Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý điểm du lịch là Ủy ban nhân dân xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn.

 

Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

Nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và năng lực chuyên môn của y tế tuyến cơ sở, tạo sự công bằng trong nhu cầu khám, chữa bệnh: người dân vùng sâu, vùng xa đều được tiếp cận với các phương pháp khám, chữa bệnh hiện đại và thầy thuốc có trình độ chuyên môn cao; UBND tỉnh vừa Phê duyệt (số 16/QĐ-UBND ngày 08/01/2021) Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó, phấn đấu sẽ có 04 bệnh viện tuyến tỉnh có đủ năng lực chuyên môn kỹ thuật và trang thiết bị để kết nối với các bệnh viện trung ương và hỗ trợ cho trung tâm y tế huyện thực hiện khám, chữa bệnh từ xa. Có 10 trung tâm y tế huyện thực hiện việc khám, chữa bệnh từ xa kết nối với bệnh viện tuyến tỉnh và trung ương. Có 01 bệnh viện tuyến tỉnh và 04 trung tâm y tế huyện triển khai được tư vấn phẫu thuật từ xa.

 

Kế hoạch Triển khai công tác tư pháp năm 2021 trên địa bàn tỉnh

 

UBND tỉnh vừa ban hành (số 05/KH-UBND ngày 05/01/2021) Kế hoạch Triển khai công tác tư pháp năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, kế hoạch tập trung vào các nội dung: Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); quản lý nhà nước về pháp chế; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Công tác hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp; Thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp và quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Công tác hợp tác với nước ngoài về pháp luật; tổ chức xây dựng ngành Tư pháp, thi đua khen thưởng.

 

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải

 

UBND tỉnh vừa yêu cầu (số 07/UBND-KT ngày 05/01/2021) các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải.

 

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường tần suất quan trắc môi trường không khí trong chương trình quan trắc định kỳ và hệ thống các trạm quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn. Trường hợp xảy ra ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn có hại cho sức khỏe, cần thực hiện cảnh báo cho Nhân dân biết và khuyến cáo thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe.

 

Sở Thông tin và Truyền thông định hướng cho các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn sử dụng các nguồn dữ liệu chính thống được cung cấp.

 

Uỷ ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng, UBND cấp xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân không đốt chất thải rắn, rơm rạ sau thu hoạch để giảm các nguồn phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi trường. Tổ chức kiểm kê, đánh giá các nguồn phát sinh khí thải trên địa bàn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường không khí theo quy định.

 

Hoàng Tùng